Cem Uzan - Genç Parti

Bu sayfa Cem Uzan`ın haklılığını ispatlamak , kanıtlamak , gözler önüne sermek ve
Genç Parti`nin büyük kitlelere ulaşmasını sağlamak için yapılmıştır. (cem-uzan.org 2007)
Genç Parti Cem Uzan Davalar Genel Gençlik Kollari Kadın Kolları İlçe Teşkilatları İl Teşkilatları Eserler Söylemler Basın Projeler - Taahhütler Duyurular İmar Bankası Star Çeaş Kepez TMSF Telsim Adabank Petkim 4969 - 5020 Nolu Kanunlar Askerlik Siyasi Linç Geziler Mitingler Atatürk Videolar Ürdün Vatandaşlığı Fabrikalar - Ocaklar Milletvekili Adaylarımız Fransa

Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan`dan Basın Duyurusu: "Sağ duyunun galip gelmesi gerekir!"

Cem Uzan`ın hissedarı ve yöneticisi olduğu Çeaş’ın ve Kepez’in tüm malvarlıklarına el konulması ile başlayan süreç, İmar Bankası olayları ile gelişmiş, Telsim, Star Medya Grubu ve Çimento şirketlerine el konulması ile devam etmiştir. Haber Tarih: 21.09.2005 11:30:51

Bu süreçte Cem Uzan İmar Bankası ile hissedar ve yönetici olarak hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, çıkarılan “Uzan Kanunu olarak adlandırılan kanunlar ile babasının oğlu olduğu için şahsen sorumlu tutulmuştur.

Bu kanunların en önemli özelliği, evrensel hukuk tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan “geçmişe dönük olarak uygulanma ve “kan bağından dolayı sorumluluk unsurlarıdır.Cem Uzan tüm iyi niyeti ve samimiyeti ile kamuya bir yük gelmemesi için özverili ödeme tekliflerini defalarca yetkili makamlara sunmuştur.Ancak bu süre içerisinde sunulan tüm özverili ödeme teklifleri ve anlaşma talepleri sonuçsuz kalmıştır.Cem Uzan tarafından 11.02.2005 tarihinde verilen en son teklif kabul edilmiş olsaydı, bugün devletin kasasına en az 1 milyar dolar ilk ödeme olarak girmiş olacaktı.Cem Uzan’ın gerek şahsı gerekse şirketleri hakkında İmar Bankası ile ilgisi olmadığını ortaya koyan kesinleşmiş takipsizlik kararları mevcuttur. Ayrıca şirketlerin el koyma ve satış kararlarına karşı açılan davalar da halen devam etektedir. Bu nedenle idari bir kararla hukuka aykırı olarak yapılmaya çalışılan satışlar, Cem Uzan ile birlikte bu şirketlerin yerli ve yabancı ortaklarını milyarlarca dolar zarara uğratmaktadır.Borsa’da işlem gören en büyük şirketlerden biri olan Çeaş ve Kepez’in yabancı ortakları uluslar arası tahkimde Türkiye Cumhuriyeti aleyhine takribi 6 milyar dolar bedelli bir davayı açmak üzereler.Diğer bir yandan Telsim’den alacaklı olan ve % 66’lık şirket hisselerinin ayni haklarına sahip bulunan Motorola’nın, Dünya Bankası nezdinde 2,1 milyar dolar tutarında Türkiye Cumhuriyeti aleyhine tedbir talepli bir davası mevcuttur. Eğer Telsim’e el konulmamış olsaydı, Motorola’nın böyle bir dava açması hukuken mümkün olmayacaktı. Mevcut prosedür gereği Dünya Bankası Tahkim Heyetinin Mayıs 2006’da davayı sonuçlandıracağı bilinmektedir ve karar büyük ihtimalle Motorola lehine olacaktır.Bu davanın Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine 2,1 milyar dolarlık ek bir yük getirme ihtimali mevcuttur.Çimento şirketleri ve malvarlıkları ile ilgili de TMSF aleyhine Avrupa Birliği ülkelerinde açılmış davalar bulunmaktadır.

Medya grubu şirketleri ve onları malvarlıkları ile ilgili olarak da yurt içinde ve yurt dışında davalar söz konusudur.Böyle bir ortamda satılmaya çalışılan bu mallar hem satıcıyı hem de alıcıları yurt içinde ve yurt dışında ciddi davalar ile karşı karşıya bırakacaktır.Uzlaşma ile çok rahatlıkla çözülebilecek konularda, yerli yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye Cumhuriyeti aleyhine uluslar arası tahkimde, 10 milyar dolara yaklaşan boyutlardaki davalar zinciri ülke menfaatleri açısından da üzücüdür.Gelinen noktada, artık mevcut sorunu daha da büyümeden ve devletimize daha fazla yük getirmeden çözmek için adım atılması gerekmektedir.Cem Uzan, elinden gelen tüm gayreti göstermeye hazır olduğunu bir kez daha yinelemekte ve sağduyunun galip gelmesi gerektiğine inanmaktadır.

Saygılarımla

Cem Uzan Vekili

Av. Şaylan ÇIĞGIN

09 01 2007